Privacyverklaring

Privacyverklaring voor gebruik van LeerNuFrans

Identiteit

In deze privacyverklaring wordt informatie verstrekt over de verwerking van persoonsgegevens door LeerNuFrans. Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op het gebruik dat LeerNuFrans kan maken van persoonsgegevens van bezoekers van haar website. LeerNuFrans hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met gegevens van haar klanten en bezoekers.

Deze Privacyverklaring wordt gehanteerd en heeft betrekking op gegevensverwerkingen door de eenmanszaak Learningbird (kvk: 08215232) betreffende LeerNuFrans.

LeerNuFrans verwerkt en beveiligt persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die wet- en regelgeving daaromtrent stelt. Dat betekent onder andere dat:

Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

Wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;

Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

Wij jouw recht respecteren om je persoonsgegevens op je aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Learningbird is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen persoonsgegevens zijn.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door je worden opgegeven, in het kader van de door jouw gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

Naam

Emailadres

Eventueel telefoonnummer indien opgegeven

Bij het volgen van een demo of cursus hebben wij je persoonsgegevens nodig voor het aanmaken van een account. Wij zullen deze gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de dienstverlening die je via ons afneemt of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Reclame

Wij kunnen je, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van nieuwe en/of aanvullende producten en diensten:

per e-mail

via social media

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Learningbird gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Kreativ software gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Sessie

Naam: jwt

Functie: sessie voor de browseromgeving

Bewaartermijn: 1 jaar

Cookie: Facebook

Naam: fr

Functie: facebook advertentie tracker

Bewaartermijn: 3 maanden

Cookie: Facebook

Naam: _fbp

Functie: analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem)

Bewaartermijn: 3 maanden

Cookie: Google Analytics

Naam: _ga

Functie: analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem)

Bewaartermijn: 2 jaar

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord welke slechts worden verstrekt aan werknemers waarvan het noodzakelijk is om hun functie goed te kunnen uitoefenen.

De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem.

Wij nemen fysieke maatregelen voor toegangsbescherming van de systemen waarin persoonsgegevens opslagen zijn.

Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jou en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om onze dienstverlening af te handelen. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal twee jaar voor de beschreven statistische doeleinden.

De gegevens worden vervolgens geanonimiseerd, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar).

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Je kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij jou daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van jouw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen. Indien je persoonsgegevens wilt laten verwijderen, kun je een verzoek indienen om deze te laten anonimiseren.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Learningbird

Koekoekweg 54

7557PH Hengelo

E-mail: info@leernufrans.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11-12-2020 12:00:00.

LeerNuFrans is een product van Learningbird

info@leernufrans.nl

085 401 7660

KVK: 08215232 (Learningbird)

BTW-id: NL001864912B66

IBAN: NL49 RABO 0378 2054 71

ook wij gebruiken cookies:

  • om onze website goed te laten werken
  • voor marketingdoeleinden.

Meer informatie over de cookies kan je vinden in ons privacyverklaring

nee, liever niet

website gebouwd door softwarevoorjou.nl